If you want to use this site please update your browser!
0 0
 • $
 • C$
 • £
 • $
 • C$
 • £
 • $
 • C$
 • £
 • $
 • C$
 • £
 • $
 • C$
 • £
07.04.2020

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) er et regionalt senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge. NNKS ble etablert i 1979 og har administrasjon i Svolvær, Lofoten. NNKS er kunstnerstyrt, eierne er Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). Senteret mottar driftsstøtte fra Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune samt vertskommunen Vågan kommune.

NNKS arbeider med visuell kunst gjennom ulike aktiviteter. Senteret har galleri og kunstutsalg i Svolvær. I Svolvær driver NNKS også Kunstnerhuset, et gjesteatelier for kunstnere med to atelierer og rom for 12 kunstnere. Kunstnersenteret arbeider også med utstillinger og kunstprosjekter andre steder i Nord-Norge.I tillegg til dette arbeider NNKS med kunstformidling for barn og unge i alle tre nordnorske fylker.

I 2009 ble kunstbiennalen Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF) slått sammen med NNKS.

I perioden 1995 til 2016 hadde NNKS status som knutepunktsinstitusjon, med driftstilskudd fra Kulturdepartementet. Knutepunktordningen ble avviklet i 2016.

Nordnorsk kunstnersenter er medlem av Kunstsentrene i Norge (KiN).

Nordnorsk Kunstnersenter

UP